Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Image Gallery

                                                                   


Den 18 augusti höll vi ett mycket försenat årsmöte. Vi blev 10 personer närvarande som på olika sätt tillhör klubbstyrelsen. Under mötet valdes Royne Dolhk till ny ordförande och avgående Håkan Olsson avtackades med en blomsterkvast från styrelsen. Tack Håkan för din insats för klubben som ordförande. Vi önskar nu Royne varmt välkommen. 

P.g.a. den fortsatt pågående Covid 19 pandemin så beslutades på årsmötet att vi tills vidare tvingas ställa in våra höstmöten. OM förändring sker som gör det möjligt att ha möten så kommer ni att få den informationen på hemsidan. 

Håkan & Barbro  hälsar till er alla och tackar för de vackra blommorna.