TIONDE MÖTET FÖR VÅRTERMINEN ÄR DEN 21 maj
Det blir vårterminens sista avslutande möte. OBSERVERA att vi kommer att vara på annan plats, nämligen vid FRÖSÅKERS  HEMBYGDSGÅRD i Östhammar. Dit hittar du lätt. Åk infartsvägen in till Östhammar och fortsätt tills du har KYRKAN på vänster sida om dig. Sväng där 90 grader höger in på KYRKOGATAN uppför backen. Hembygdsgården ligger sedan på höger sida när du kommit upp för backkrönet.  VÄLKOMMEN
 
Har du någon berättelse att bidraga med till klubbens jubileumsskrift, så hör du av dig till någon av oss i styrelsen....eller tar upp det på ett möte.
 

Utöver alla klubbmedlemmar är även du som inte är medlem varmt välkommen. Du behöver inte höra av dig i förväg, men det är såklart bra om du kontaktar ordföranden (se kontaktsidan) eller någon du känner i klubben, innan du kommer. Det kan ju hända att ett möte ställs in eller flyttas till en annan dag eller annan lokal.
     OBS   OBS   OBS