Karl-Fredrik tipsade oss om en intressant App som visar energiförbrukning i världen i realtid. Adressen dit är: electricityMap                                                                    

Avslutande Studiecirkelträff är inställd.