Kontakt

Är du intresserad av vår verksamhet och kanske även funderar på att bli medlem?
Kontakta oss för mer information.
STYRELSEMEDLEMMAR 
Ordförande Håkan Olsson. Tel. 0174-34055. Mail: hakan.ekeby@gmail.com
Vice ordförande Bertil Horneij. Tel. 0173-21941. Mail: bertilhorneij@yahoo.se
Sekreterare Peter Naeslund. Tel. 070-6707471  pnaeslund@hotmail.com
Kassör Karl-Fredrik Ingemarsson. Tel.0173-12108. Mail: karlfredrik.ingemarsson@telia.com
Materialförvaltare Bo Eriksson.

 Informationsbladsansvarig Kjell Olsson

WEBBREDAKTÖR
Roland Dingfors. Mail: roland@dingfors.se